Det helt överväldigande och oerhört glädjande intresset för jubiléet gör att vi nu startar kl 12.00, i stället för kl 12.30. Ingen kommer att missa startögonblicket – då avfyras en kanonsalut.

Efter denna storslagna inledning kommer våra vänner på SSRS att genomföra en sjöräddningsuppvisning, varpå Switzers låter sina flodsprutor spela över vattnet till tonerna från Flottans Mäns sångkör. Blir det som det kan bli den 28 november, regn, snö och blåst, kan det kännas skönt att veta att dörrarna in till Eriksbergshallen också öppnas kl 12.00. Vet du andra som tänkt komma men ännu inte anmält sig, påminn om anmälan. För att det fortfarande ska vara trivsamt i hallen och inte minst av säkerhetsskäl kan vi snart bli tvingade att sätta en gräns för deltagarantalet.
Nyhetsbrev #2

Nyhetsbrev #2

Läs hela nyhetsbrevet

Torsten Torstensson

Torsten Torstensson – Swedish American Line

Boende i de bohuslänska skogsområdena, söder om Uddevalla, beskriver Torsten Torstensson sig själv som en riktig ”landkrabba”. Drömmen om Amerika, emigrationsintresset och samlarmanin är något han ärvt från moderns sida, där större delen av släktingarna idag bor på andra sidan Atlanten efter att de emigrerat i slutet av 1800-talet. Intresset för Svenska Amerika Linien utvecklades från att i början varit ett sidospår till att så småningom expandera till en av de större samlingarna i privat ägo. Den 28 nov träffar du Torsten Torstensson i Eriksbergshallen, där du kan ta del av hans imponerande livsverk på PC och filmduk. Ställ dina frågor, dela med dig och komplettera med det du kan och vet om en av de mest spännande och glansfulla epokerna i svenskt näringsliv!
Läs mer

Utkiksbloggen

Initierat och intressant om Broströms

I senaste Utkiksbloggen har Torbjörn Dalnäs skrivit en initierad och personligt hållen exposé över Broströms 150 år, där han bland annat återger en vild ide som framkastades inför 100-årsjubileet 1965. Klicka på länken nedan så kommer du till Utkiksbloggen.
Läs mer

Krigsseglarna

En länge sorgligt bortglömd grupp är de de s.k. krigsseglarna, de som under andra världskriget hamnade väster om den tyska Skagerackspärren, och först efter krigets slut kunde återvända hem. Många omkom efter att deras fartyg sänkts av torpeder och minor. De överlevande – och efterlevande – fick inte det tack och den uppmärksamhet de förtjänade. Till vänster det minnesmärke på Stenpiren i Göteborg som avtäcktes 1997. Av de som överlevde kriget är det få som lever i dag, men några liksom yngre anhöriga finns på plats i Eriksbergshallen den 28 nov.