”Arbetsgruppen Broströms 150 år” består av nedan personer som utan ersättning ställer upp och engagerar sig för att jubileumsdagen ska bli av. Arbetsgruppen har koppling till Broströmskoncernen och ett gemensamt intresse för historia och den tid inom svensk sjöfartsnäring som Broströmskoncernen var med och formade.


  • Jan Andréasson
  • Familjen Broström
  • Magnus Brännberg
  • Veine Davidsson
  • Linda och Håkan Friberg
  • Tomas Hettne
  • Oscar Hillestad
  • Britt-Marie Mattsson
  • Kjell Svensson