Stort tack till våra sponsorer som ställer upp på ett fantastiskt sätt och gör jubeliumsdagen möjlig.