Till alla våra gäster vid Broströms 150-årsjubileum på Eriksberg den 28 nov 2015:
Ni gjorde jubiléet!

Ett företags historia är dess människor. I med och motvind formas erfarenheter, insikter, personliga relationer och upplevelser som ger livslånga minnen. Hur starka de är och vad de betyder kanske vi inte riktigt ser förrän vi möts igen. Tack alla ni för att vi fick mötas igen. Tack för att ni kom i stora skaror, minglade, tittade, kom ihåg varandra, vågade er upp på scenen, spanade, hängde i baren, tjötade, skrattade, applåderade och trivdes – för så såg det ut. Ni gjorde jubiléet. Det blev ännu ett starkt minne. Ett stort tack!

Dan och Jacob Broström
samt arbetsgruppen Broströms150


Kamratskap

Träffa gamla vänner och kollegor och minns jobbet, livet och kamratskapen!

Historia

Intressanta och engagerande berättelser om denna historiska epok!

Underhålling

Njut av musik och annan underhållning med Göteborg, havet och sjöfarten som tema!